Page 8 - AC0321
P. 8

Anuncis breus
                                               Compra-Venda Agrària


     Disposem servei de venda  Venc casa a Guissona, C/ Santa Llúcia.  Venc Same Laser 90 cv, revisat complet,  Venc pedalador motoritzat nou per
      de clofoll d’ametlla.  Tel. 936 580 621     embragatge nou, revisió i olis recent fets,  exercitar cames i braços, marca Electric
       Tel. 973 55 11 50                10.000 h, tracció simple, cabina, AA,  cool well being life, ajuda que les arti-
       (secció fruits secs) Venc remolc/carro de tirar adob de  rodes noves, molt bon estat, 8.000€.  culacions no s'atrofiïn.
                  5.000 kg, molt bon estat; 4 rodes  Tel. 659 992 911     Tel. 661 919 516.
    Es busquen habitatges (pi- 18426, bon estat, quasi noves; peces re-
    sos o cases) per llogar en un  canvi John Deere 955; Vicon tirar adob  Compro finca 100 hectàrees de cultiu  Venc tractor camió Daf 460, entre par-
    radi de 25 km de Guissona  de 600 kg; altra maquinària. entre Manresa i Calaf. Tel. 609 788 860 ticulars per jubilació, any 2007, motor,
    per oferir als treballadors de  Tel. 973 109 983 - 662 547 141         canvi i embragatge porten 80.000 km
    bonÀrea. Interessats truqueu             Venc recol·lectora New Holland 8055,  (tot nou desmuntable), canvi automà-
    al 973 550 100 (extensió 7184). Venc recol·lectora New Holland 805, tall  amb fre d'aire, tall de 4,80 m, repassa- tic, perfecte estat, olis motor, filtres i val-
                  de 4,20, picador i AA, totalment repas-
                                             vulines tot canviat, bon preu.
                               da, amb papers i ITV. Tel. 639 225 320
                  sada amb garantia. Tel. 629 330 078             Tel. 609 313 209.
    Venc dipòsit gasoil de plàstic de 2.000        Venc tubs acer inoxidable per a xe-
    litres; dispensador gasoil BUBE MC per  Venc casa a Sant Ramon per reformar,  meneia d'1 m llarg i 15 cm diàmetre, a  Venc sembradora blat de moro marca
    a consum propi; dipòsit Adblue de plàs- bon preu. Tel. 973 524 040 8€/unit. Tel. 609 730 703 Monosem, 5 fileres amb caixons d'adob
    tic de 3.000 litres; bomba dispensado-
    ra per a Adblue.        Drets i hectàrees PAC.  Llogo per setmanes o quinzenes apar- i insecticida, repassada i en molt bon
                                             estat. Tel. 672 081 316
        Tel. 659 919 459      Tel. 629 787 778
                               tament 90 metres quadrats, moblat i
                               equipat a Cap Salou, amb zona comu- Venc pala carregadora marca Volvo
      Venc subsolador, bon estat.  Venc moto Yamaha IBR, 125 cc, bon
        Tel. 973 232 288   estat, rodes noves, sempre al garatge.  nitària enjardinada amb piscines, pista  L50 amb 4.400 hores reals,
                     Tel. 649 873 923  pàdel i tennis, zona infantil i ambient  amb enganxament ràpid
    Venc caldera carbó i llenya Roca, de 9        familiar. Tel. 638 402 194   per a pala, banyes, etc.
    elements, 900€; contenidor cadàvers,  Compro finques regadiu entre Angleso-      Tel. 619 931 037
    250€, zona Urgell. Tel. 692 582 204 la i la Fuliola. Tel. 616 077 258 Venc fresadora Agrator de 2 m treball
                               amb curra al darrere per acoblar a tots  Llogo pis a Ponts, 4 hab., calefacció, ter-
     Venc sembradora blat de moro,  Venc com particular bales alfals i altres  els tractors, molt bon estat i preu; mula  rassa i garatge. Tel. 653 682 167
      6 fileres, Monosem, equipada  farratges en bala rodona i bala petita;  Pasquali amb fresa 1 m, arrencada amb
     i en bon estat. Tel. 689 750 989 cedeixo terreny per escampar purins  corda. Tel. 661 919 513. Venc cotxet marca Bebecar, perfecte
                  zona Anoia. Tel. 649 721 789             estat i amb tots els accessoris, minibob,
    Venc extractors-ventiladors industrials        Venc moto Yamaha XT660r, pocs km.,  ip-op, sac, parapluja, etc., 350€.
    per a granja, diverses mides; compressor  Ofereixo gratuïtament fem  impecable. Tel. 630 266 449 Tel. 609 346 965
    aire de poda, etc., gran capacitat, 14 kg  de vedell, sec i de fàcil accés.
    pressió. Tel. 626 868 087     Tel. 692 006 244  Venc piscina nova marca QP PREM  Venc, per jubilació, cisterna purins Trac-
                               galvanitzada (a la caixa), amb les mi- tomotor de 8.000 l, galvanitzada, boca
    Venc atomitzadora Makato 2000 Inox.  Llogo obrador equipat i certificat: local  des 4,6 x 1,2 monoblock Ref. 16442062,  de càrrega lateral, agitador, molt bon
                   2
    Tel. 666 670 984      90 m , amb equipament per elaborar,  amb depuradora i escala, instruccions  estat; busco terra per arrendar o ma-
                  manipular, cuinar i emmagatzemar tot  en vídeo de muntatge, 525 €. soveria, zona Segarra, Urgell i Solsonès.
    Llogo 2 naus per a cria vedells, una per  tipus d'aliments, també amb cambra  Tel. 609 346 965 Tel. 659 020 035
    a 100 animals i una altra per a 60, pou  congelació, refrigeració, batidor, forn i
    aigua propi, 2 sitges de 15.000 kg i ma- màquina envasat al buit, vestidors, ser- Venc segadora 3 m sense desplaça- Venc, per cessament activitat, tanc llet
    quinària per treballar, zona Épila (Zara- veis i despatx. ment fix, 4 tallants de 0,75, bon estat,  Alfa Laval de 3.200 l, amb rentat auto-
    goza). Tel. 636 021 430      Tel. 646 327 780  800€. Tel. 636 789 540   màtic. Tel. 686 364 770        Climatologia                              Servei Meteorològic de Nial (Guissona, La Segarra)


                mitjana mensual 2021      mitjana mensual 2020     mitjana mensual 2016-20

    Dies de pluja (+5 litres): Històric 12 mesos i mes actual Màximes i Mínimes: Històric 12 mesos i mes actual
    2020 - Febrer: Inapreciable. Març: 2 (5,6 l.) / 17 (12,5 l.). Abril: 3 (7 l.) / 14 (5 l.)  2020 - Febrer: 5 (18°) / 20 (-2°). Març: 13 (24,5°) / 27 (-3,4°). Abril: 26
    / 19 (7 l.) / 20 (16 l.) / 21 (12 l.) / 22 (23 l.)/ 28 (21 l.). Maig: 11 (13,5 l.) / 15 (13 l.)  (25°) / 5 (-0,4°). Maig: 23 (31°) / 18 (7,2°). Juny: 26 (34,5°) / 8 (7°). Juliol:
    / 30 (14,6 l.). Juny: 2 (19 l.) / 3 (22 l.) / 4(40 l.) / 12 (15 l.) / 16 ( 7 l.) / 17 (9 l.) /  31 (39°) / 4 (12°). Agost: 1 (39,5°) / 30, 31 (8,2°). Setembre: 14, 15 (32,5°) /
    18 ( 14 l.). Juliol: Inapreciable. Agost: 13 (9 l.) / 29 (17 l.). Setembre: 10 (11,5 l.)  26, 27, 28 (6°). Octubre: 9 (26°) 17 (0,6°). Novembre: 3 (23,5°) 21, 22 (-2°).
    / 19 (16 l.). Octubre: 3 (15 l.) / 9 (6 l.) / 23 (7,6 l.). Novembre: 4 (14 l.) / 5  Desembre: 13, 15 (14,5°) 27 (-3,2°). 2021 - Gener: 30 (17°) / 12, 13 (-8°).
    (8,5 l.) / 8 (13,5 l.). Desembre: 8 (5 l.). 2021 - Gener: 22 (6,2 l.) / 24 (5 l.).   Febrer: 19,20 (18°) / 11 (0,5°).
    Febrer: 13 (7 l.) / 23 (9 l.).

          Pluviometria                     Temperatures mitjanes

    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                           2
    Mes G F  M  A  M  J  JL A  S  O  N  D  Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8