Page 7 - AC0321
P. 7

mitjana preu mensual 2021   mitjana preu mensual 2020   mitjana preu mensual 2016-20


         Pollastres           € / kg viu       Vedells frisons        € / kg canal

    €                   Mitjana: 1,10€ €                   Mitjana: 3,25€
    1,45                          4,00
    1,30                          3,75
    1,15                         3,50
    1,00                          3,25
    0,85                          3,00
    0,70                          2,75

    Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D  Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D          Garrins            € / unitat       Porcs engreixats        € / kg viu
    €                   Mitjana: 43,80€ €                    Mitjana: 1,14€
    65                          1,60
    55                          1,45
    45                          1,30
    35                           1,15
    25                          1,00
    15                          0,85

    Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D  Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D          Corders        € / kg canal amb fetge
    €                   Mitjana: 6,68€
     8
     7
     6
     5
     4
      1a set. 6,90€ 2a set. 6,60€
     3
      3a set. 6,60€ 4a set. 6,60€
    Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D    d'actuació, tots importants per complir la missió de proveir
    de béns la societat sense comprometre el seu futur. Ser  Preus:
    sostenible és respondre davant la societat per la creació  Núm. pinso  Descripció      Cts/kg
    de valor en el nostre entorn rural, és tenir cura de l'entorn  G208  Verres lactants     28,14
    de cara al futur i també, no menys important, ser rendible.  G555   Porcs creixement    27,30
    Sense una sostenibilitat econòmica i sense una eficiència  G221    Vedells creixement   24,56
    productiva no podrem tenir continuïtat i proveir d'aliments  G204   Gallines ponedores   27,93
    la societat, que torna a ser el punt de partida i on tanquem  G131   Pollastre fins 24 dies 33,15
    el cercle sostenible.                    G11     Conills engreix    22,74
   2   3   4   5   6   7   8