Page 8 - AC0522
P. 8

Anuncis breus                                     Compra-Vend a Agrà ria
     Disposem servei de venda Venc recol·lectora medium 340 amb  Venc aspirador nou de 1.200 w. amb  Venc parideres de tub galvanitzat,
      de clofoll d’ametlla. tall de 5,20 amb unes 10mil hores,  dipòsit gran capacitat, 20€; estufa  molt bon estat, per 60 €, i peces slat
       Tel. 973 55 11 50  45.000 €. Tel. 609 250 084 (Vilobí  butà catalítica, 20€. de ferro colat de 60x40 Durofarm
       (secció fruits secs) del Penedès).       Tel. 626 868 087.     per 15 €. Tel. 678 964 297
    Es busquen habitatges (pisos  Venc maquinària agrícola per jubila- Venc material ramader: paridores  Venc paraigua per recollir ametlles
     o cases) per llogar en un radi  ció: embaladora bala rodona Klaas
    de 25 km de Guissona per oferir  Rollant 66, remolcs, botes aigua,  Sertic amb menjadora inox automa- Topavi, amb peladora, 2.000€. Tel.

     als treballadors de bonÀrea.  mànega de vaques, cultivadors,  tisme de mediadora i dosificadors i  648 827 953
      Interessats truqueu al               reixat metàl·lic Sertic, també nius
     973 550 100 (extensió 7184). adobadores, etc. Tel. 973 681 247  per a deslletament en bones condi- Compro equip de pressió d'aigua per
                  (Hortoneda-Pallars Jussà) cions. Tel. 666 735 200  a broquetes per instal·lar en gran-
    Venc carro reg per aspersió, 200  Venc sembradora de blat de moro        ges. Tel. 699 523 323

    metres i 0'10 m de canonada, ba- de 6 fileres John Deere, segadora de  Venc finca amb llum i aigua i amb  Busco terra de cereal per arrendar

    rat, es passen fotos per whatsApp. 3,6, Krone, grada de discos Martorell  permís per a 2.000 enceballs (240  amb possibilitat d'incorporar drets.
    Tel. 669 125 434                   UGM). Tel. 606 199 342
                  a v 33 plats, trisella J Martorell i retro      Tel. 644 149 939.
    Llogo local comercial a Guissona, de  excavadora JCB 4 cx. Compro drets PAC de totes les regi-
    120 m², C/ Bonaigua 4.   Tel. 650 399 570      ons. Tel. 629 787 778   Venc recol·lectora cereals New Ho-
    Tel. 609 673 819                                 lland 8055 de 4,7 m., perfecte estat
                  Busco xofer per a maquinària agrí- Compro finca entre Agramunt, Puig- i bon preu por cessament activitat.


    Venc, per cessament activitat, se- cola, s'ofereix contracte anual fix  verd d'Agramunt i Oliola, mínim 20  Tel. 670 352 609
    gadora doble fulla Busatis 1,8m,  amb jornada de treball completa  hectàrees. Tel. 616 077 258
    400 €; porta palets hidràulic de 2m.  a zona de Guissona, es valorarà ex-    Venc 930 m² d'uralita sense ami-
    elevació als 3 punts del tractor, 350  periència i capacitat per a les noves  Venc o arrendo parcel·la de 80 olive- ant, molt bon estat.
    €; bota per a líquids, 4.000l., 950€;  tecnologies aplicades a la maquinà- res centenàries a la Conca de Tremp,  Tel. 634 906 193
    màquina per partir bales rodones de  ria agrícola. Tel. 607 225 955 per jubilació. Tel. 619 332 291 Venc casa a Santa Fe (les Oluges) de
    sitja als 3 punts tractor, 600€; arada  Venc dues bigues mestres (isostàti- Venc màquina triturar pedra, ample  diverses plantes, amb mobles, a re-
    bisolc, 300€. Tel. 629 941 899
                  ca) de formigó armat, de 8,40m de  2,5m., totalment reparada i amb ga- formar, soterrani amb celler, entrada
    Compro casa amb jardí a Guissona.  llarg, 500€ cadascuna., amb opció  rantia. Tel. 629 330 078 1 bany i 1 hab., 1ª planta amb men-
    Tel. 620 847 296 (Ramon)  de transport. Tel. 619 410 966            jador, cuina amb xemeneia, 1 hab
                               Venc careners inoxidable en bon es- matrimoni, 2ª planta amb 3 hab, i
    Venc diverses finques grans de cere- Venc arades Bogelnot vibre cultiva- tat, de 2 m i 3 m de llarg. golfes. Tel. 646 697 807

    als i algunes granges engreix porcí.  dor klivermant, bota 3.000 l., remolc  Tel. 679 165 398

    Tel. 622 373 743      4.000 kg i embaladora Batlle amb           Compro finca regadiu a l'Urgell o Pla
                  carro de bala petita, també diverses  Venc mobles menjador anys 50,  d'Urgell. Tel. 616 077 258
    Venc embaladora New Holland  coses agrícoles i antigues, molí (Jati- molt bon estat; màquina cosir Sin-
    BB940, bales de 80x90, en bon  fer) de 44 martells. Tel. 675 930 803 ger antiga. Cedeixo terres per a dejecci-
    estat, 17.000€. Tel. 649 360 197 (Sa-         Tel. 973 711 113 – 619 758 333 ons ramaderes a canvi de fems.
    naüja).          Venc, per jubilació, instal·lació com-        Tel. 616 618 537
                  pleta per a granja de pollastres  Es ven tanc de llet Alfa Laval de
    Compro granja de vedells a Urgell  Chore-Time i peces de recanvi noves  3.200 litres amb rentat auto- Venc nau agrícola (1.000 m²) i 2 jor-
    o Pla Urgell sobre finca de regadiu. i de pantalles de propà, picadora de  màtic por cessament d'activitat. nals de terra a Castellnou de Seana,

    Tel. 616 077 258      palla, etc. Tel. 629 361 458. Tel. 686 364 770    120.000€. Tel. 616 897 593.

          Climatologia                           Servei Meteorolò gic de Nial (Guissona, La Segarra)


                 mitjana mensual 2022     mitjana mensual 2021     mitjana mensual 2017-21
    Die s de pluj a (+5 litre s): Histò ric 12 meso s i mes actual Mà xime s i Mínime s: Histò ric 12 meso s i mes actual
    2021 - Abril: 12 (6 l.) / 27 (7 l.) / 30 (9 l.) . Maig: 1 (27 l.). Juny: 2 (12 l.)  2021 - Abril: 2 (26°) / 18 (-0,2°). Maig: 31 (33°) / 2 (4°). Juny: 15 (36,2°)
    / 18 (17,5 l.) / 21 (18 l.). Juliol: 12 (6,9 l.). Agost: Inapreciable. Setembre:  / 2 (10,2°). Juliol: 22, 23 (37,1°) / 14 (10,6°). Agost: 15 (40,9°) / 7 (11,8°).
    3 (5 l.) / 10 (6 l.) / 15 (7 l.) / 19 (5 l.). Octubre: 4 (8,6 l.). Novembre: 24 Setembre: 7 (34,3°) / 19 (10°). Octubre: 4 (27,2°) / 25 (2,8°). Novembre:
    (35,6 l.) / 25 (23 l.). Desembre: Inapreciable. 2022 - Gener: Inapreciable.  1 (21,1°) / 7 (-1,6°). Desembre: 30 (18°) 17 (-4,2°). 2022 - Gener: 5 (14,5°) 16
    Febrer: Inapreciable. Març: 12 (15l.) / 13 (8l.) / 27 (8l.) / 30 (20l.)Abril: 20  (-4,4°). Febrer: 19 (21°) 19 (0°). Març: 29 (19,5°) 1 (0,2°). Abril: 30 (23,5°) 3
    (17l.).                        (-3,5°).


             i

              a
        uviometr
      Pl
      Pluviometri a                     Temperature s mitjanes
                                  Temperature s mitjanes
    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                          2
    Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8