Page 2 - AC0522
P. 2

U
         U
                 OR
       OD
           TE DE TEMP
      PR OD U C TE DE TEMP  OR AD A
                 OR
       OD
      PRODUCTE DE TEMPORADA
      PR
      PR
                   AD
          C
                   AD
                     A
          C
           TE DE TEMP
                     A
     Ja tenim el gaspatxo
     i salmorejo
     Com a novetat, gaspatxo andalús
     en ració individual
     Tornem a tenir disponibles les nostres sopes fredes, elaborades  GASPATXO ANDALÚS
     amb les millors hortalisses de temporada, amb oli d'oliva
     verge extra i vinagre, per a tenir àpats saludables, refrescants i  Destacar que aquest any hem preparat
     vitamínics.                           com a novetat, i amb terrina individual
                                     (com el gaspatxo de maduixa), un
     Cal recordar els efectes saludables que ens aporten les hortalisses
     per la quantitat d’antioxidants i vitamines que tenen (vitamina E, A  gaspatxo andalús, amb un gust més
     i C, així com vitamina K) i les propietats antiinfeccioses, antioxidants  intens, amb més all, sense cogombre,
     i expectorants de l’all, incrementant les defenses de l’organisme.  un xic més avinagrat i amb més textura,
     i expectorants de l’all, incrementant les defenses de l’organisme.
     Preneu una dosi de vegetals i feu salut!              per que porta pa (sense gluten).
     Preneu una dosi de vegetals i feu salut!

                                      r ió
                                    i d i u l            CIONS D'U
                  S
      C
     RE
     RECOMANACIONS D'US
       OMANA
                            ent podem af
                        onsist
     Si v ol em un primer pl   at més c  onsist ent podem af   egir -hi
                                       -hi
                                     egir
     Si v
                   at més c
       ol
        em un primer pl
     Si volem un primer plat més consistent podem afegir-hi
     daus de les mateixes hortalisses (cogombre, pebrot, tomàquet,
     c eb a i/ o al l), uns daus de p a t orr at o enc enal l s de pernil o b ac on.
     ceba i/o all), uns daus de pa torrat o encenalls de pernil o bacon.
   1   2   3   4   5   6   7