Page 8 - AC0422
P. 8

Anuncis breus                                     Compra-Vend a Agrà ria
     Disposem servei de venda Venc 930 m² d'uralita sense ami- Compro drets pagament bàsic, drets  Venc, per jubilació, màquina segar
      de clofoll d’ametlla.    ant, molt bon estat. PAC de pastures arbustives en tots  John Deere 955 (3,7 m. de tall), molt
       Tel. 973 55 11 50     Tel. 634 906 193   els valors, pago comptat i seriositat.  bon estat. Tel. 675 911 588
       (secció fruits secs)               Tel. 655 861 130
                  Venc casa a Santa Fe (les Oluges) de         Venc estufa butà catalítica, 20€;
    Es busquen habitatges (pisos  diverses plantes, amb mobles, a re- Venc mobles menjador anys 50,  aspirador dipòsit gran 1.200 w, nou,
     o cases) per llogar en un radi            molt bon estat; màquina cosir Sin- 20€. Tel. 626 868 087
    de 25 km de Guissona per oferir  formar, soterrani amb celler, entrada  ger antiga.
     als treballadors de bonÀrea.  1 bany i 1 hab., 1ª planta amb men- Tel. 973 711 113 – 619 758 333 Venc embaladora Batlle bala
      Interessats truqueu al jador, cuina amb xemeneia, 1 hab           petita de filferro, molt bon es-

     973 550 100 (extensió 7184). matrimoni, 2ª planta amb 3 hab, i  Es ven tanc de llet Alfa Laval de  tat, 1.800€; dipòsit gasoil 2.000
                  golfes. Tel. 646 697 807  3.200 litres amb rentat auto- l. reforçat, amb bomba, 200€.
    Venc per cessament activitat, se-           màtic por cessament d'activitat. Tel. 619 332 291

    gadora doble fulla Busatis 1,8m,  Compro finca regadiu a l'Urgell o Pla  Tel. 686 364 770
    400 €; porta palets hidràulic de 2m.  d'Urgell. Tel. 616 077 258        Venc cultivador 9 relles per a trac-

    elevació als tres punts del tractor,  Cedeixo terres per a dejecci- Es lloguen finques agrícoles per a  tor 65-70 cv; Televisor de 23'’,
    350€; bota per a líquids, 4.000l.,  ons ramaderes a canvi de fems. futurs parcs solars, a partir de 2 Ha.  gairebé nou; col·lecció petita de
    950€; màquina per partir bales  Tel. 616 618 537   zona Catalunya i Aragó, seriositat i  segells Espanya, molt barata; ca-
    rodones de sitja als tres punts del          solvència. Tel. 635 601 831 dira Emmanuelle, molt bonica.
    tractor, 600€; arada bisolc, 300€. Venc nau agrícola (1.000 m²) i 2 jor-    Tel. 607 889 996
    Tel. 629 941 899      nals de terra a Castellnou de Seana,  Venc remolc de 9.000 kg i un  Venc màquina recollir fruita mar-
                  120.000€. Tel. 616 897 593. altre de 5.000 kg.; tractor Mas-
    Venc parideres de tub galva-             sey Ferguson 194 F; paraigua  ca Fruitar amb carro portapalets
    nitzat, molt bon estat, per 60  Venc pis nou barat a Sabiñáni- per a recollir ametlles i olives. per a 20 palots, 2 marxes, funcio-
    €, i peces slat de ferro colat  go, per trasllat de treball, amb  Tel. 629 879 325 na bé, 10.000€; compressor poda
    de 60x40 Durofarm per 15 €. mobles; finca gran molt barata          amb dipòsit aire de 200l. per a

    Tel. 678 964 297                   Venc bota galvanitzada per a ai- tractor, 450€; xerrac podar neu-
                  a la província d'Osca, més granja  gua o purí de 10.000 litres marca  màtic per a compressor, 200€.
    Venc paraigua per recollir ametlles  d'enceball i granges de pollastres. Rigual, frens hidràulics, tacadora  Tel. 699 695 711
    Topavi, amb peladora, 2.000€. Tel.  Tel. 606 199 342 lateral manual i del darrere hi-
    648 827 953                      dràulica, depressor Battioni Paga- Venc rotlles paper per a arrancada po-

                  Venc finca de regadiu de 114 ha amb          llets i carro per escampar pinso.

    Compro equip de pressió d'aigua per  magatzems, més una altra finca  ni, neumàtics al 90%, ITV al dia,  Tel. 629 774 851 (Eduard)
                               bota amb poc ús i molt bon estat.
    a broquetes per instal·lar en gran- de regadiu amb dos permisos per  Tel. 666 055 050 Venc cornadís per a vaques amb ba-
    ges. Tel. 699 523 323   a 14.400 porcs i diverses bordes.           nyes marca Suedois Monotube, 6
                  Tel. 606 199 342      Venc tractor John Deere 5.100 M. places/5m., ha servit 3 anys; abeura-
    Busco terra de cereal per arrendar          Tel. 657 082 892
    amb possibilitat d'incorporar drets.  Venc 6 cadires de menjador amb     dor marca Prebac 190R/190l., pastor
                                             elèctric marca Cerko 4.
    Tel. 644 149 939.     funda, 250 €. Tel. 656 940 788 Venc dues finques, una de 100 ha. i  Tel. 690 798 555.

                               una altra de 200 ha. molt barates.
    Venc recol·lectora cereals New Ho- Venc bicicleta BH (entre 4 i 15 anys),  Tel. 606 199 342 Venc màquina plantar hortalisses
    lland 8055 de 4,7 m., perfecte estat  100€; carretilla per a 1 palot fruita;  autopropulsada amb motor gasolina,
    i bon preu por cessament activitat.  motxilla Matabi de 16l. per sulfatar,  Hectàrees PAC, compro drets PAC  capacitat per a 14 safates, molt bon
    Tel. 670 352 609      40€. Tel. 699 695 711   diverses regions. Tel. 642 371 236  estat i ben cuidada. Tel. 692 619 551

          Climatologia                           Servei Meteorolò gic de Nial (Guissona, La Segarra)


                 mitjana mensual 2022     mitjana mensual 2021     mitjana mensual 2017-21
    Die s de pluj a (+5 litre s): Histò ric 12 meso s i mes actual Mà xime s i Mínime s: Histò ric 12 meso s i mes actual
    2021 - Març: 9 (9,6l.). Abril: 12 (6 l.) / 27 (7 l.) / 30 (9 l.) . Maig:1 (27 l.). Juny: 2  2021 - Març: 31 (24°) / 20,21 (-2,8°). Abril: 2 (26°) / 18 (-0,2°). Maig: 31
    (12 l.) / 18 (17,5 l.) / 21 (18 l.). Juliol: 12 (6,9 l.). Agost: Inapreciable. Setembre:  (33°) / 2 (4°). Juny: 15 (36,2°) / 2 (10,2°). Juliol: 22, 23 (37,1°) / 14 (10,6°).
    3 (5 l.) / 10 (6 l.) / 15 (7 l.) / 19 (5 l.). Octubre: 4 (8,6 l.). Novembre: 24 Agost: 15 (40,9°) / 7 (11,8°). Setembre: 7 (34,3°) / 19 (10°). Octubre: 4
    (35,6 l.) / 25 (23 l.). Desembre: Inapreciable. 2022 - Gener: Inapreciable.  (27,2°) / 25 (2,8°). Novembre: 1 (21,1°) / 7 (-1,6°). Desembre: 30 (18°) 17
    Febrer: Inapreciable. Març: 12 (15l.) / 13 (8l.) / 27 (8l.) / 30 (20l.). (-4,2°). 2022 - Gener: 5 (14,5°) 16 (-4,4°). Febrer: 19 (21°) 19 (0°). Març: 29
                               (19,5°) 1 (0,2°).


      Pluviometri a                     Temperature s mitjanes
                                  Temperature s mitjanes
              a
      Pl
        uviometr

             i
    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                          2
    Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8