Page 7 - AC0422
P. 7

mitjana preu mensual 2022  mitjana preu mensual 2021  mitjana preu mensual 2017-21


         Pollastres                       Vedells frisons
                          € / k
                          € / kg viuu                    € / k g  c anal
                            vi
                                                    € / kg canal
                           g
                                €
                                                      4,
                                                      4,
    €                    Mitjan a: 1,21€                    Mitjan a: 4,65€
                                                       65€
                                                       65€
                                                   Mitjan
                                                   Mitjan
    1,45                          5,00
                               4,50
    1,30
                               4,25
    1,15
                               4,00
    1,00                          3,75
    0,85                          3,50
                               3,25
    0,70
                               3,00
    Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D  Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
         Garrins             € / unitat      Porcs engreixats        € / kg viu
                                                     € / kg viu
                          € / unitat
    €                   Mitjan a: 44,30€ €                   Mitjan a: 1,29€
    65                          1,60
    55                          1,45
    45                          1,30
    35                           1,15
    25                          1,00
    15                          0,85

    Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D  Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D


         Corders
                          amb f
                           et
                        c
                       g
                      € / kg canal amb fetge e
                        anal
                            g
                      € / k
                            80€
                           ,
                           7
                        Mitjan
    €                   Mitjan a: 7,80€
    9
    8
     7
    6
    5
    4
        t
        t
         7
        t
      1a s
      1a set. 7,80€ 2a set. 7,80€2a se2a se 7,80€7,80€7,80€7,80€7,80€2a set
       e
         7
         80€
         ,
         80€
         80€
         7
         ,
         ,
    3
      3a set. 7,80€3a se 7,80€ 4a set. 7,80€4a se 7,80€7,80€
    Mes G   F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
 Alimentació animal
    importància d'objectius bàsics com la seguretat   PRE US
    alimentària, entesa com a disponibilitat d'aliments,    Núm. pi nso  Descripció     Cts /kg
    i la sobirania alimentària, menor dependència de      G208    Verres lactants    40,74
    l'exterior. Les polítiques agroalimentàries s'han d'alinear  G555   Porcs creixement    38,76
    a aquests objectius, sense limitacions basades en      G221    Vedells creixement   36,22
    decisions que són més populistes que no pas basades en
    raonaments científics, i sempre en pro de la sostenibilitat.  G204   Galline s ponedore s  38,99

    El Green deal europeu i l'ús de productes agraris per   G131    Pollastre fins 24 dies  45,48
    produir biocombustibles han de ser replantejats, si volem  G11     Conills engreix     31,57
    disposar d'aliments suficients i assequibles.
   2   3   4   5   6   7   8