El nostre centre alimentari eficient i sostenible

A bonÀrea, integrem la sostenibilitat en totes les àrees d'activitat

Energies renovables i d'autoconsum amb plaques fotovoltaiques de 5 MW de potència i amb previsió d'incrementar-la.

Gestió responsable dels residus amb un nou certificat de Residu Zero i la planta de biogàs en construcció per produir biogàs a partir de residus orgànics.

Reducció d’envasos y utilització d'envasos més sostenibles amb l’ús de plàstic reciclat, reducció del gramatge, envasos més reciclables i compostables, l’ús de la caixa blanca per evitar embalatges innecessaris i la col·laboració amb start-ups en projectes sostenibles.

Reaprofitament de l'aigua amb la depuradora que reutilitza un 20% de l'aigua per al reg i la neteja de zones brutes.

Economia circular sense intermediaris: realitzem totes les elaboracions en un únic centre alimentari situat a l'entorn rural, ben a prop dels nostres agricultors i ramaders i de les botigues bonÀrea.