Autoconsum i estalvi d’energia i aigua

1.
Centre alimentari amb plaques solars per autoconsum.
2.
Cogeneració amb aprofitament d’aigua calenta i vapor.
3.
Estació depuradora d’aigües residuals amb tecnologia d’ultrafiltració.
4.
Reutilització d’aigua regenerada per a neteja i manteniment d’instal·lacions i zones exteriors.
5.
Plaques solars a les granges, benzineres, centres distribució, etc.
6.
Reducció petjada de carboni.
7.
Substitució progressiva de vehicles gasoil a vehicles elèctrics (toros elevadors, etc.).

Apostem al màxim per l’autoconsum i l’energia fotovoltaica. Disposem de plaques solars a la majoria dels nostres centres productius, granges i benzineres.