Autoconsum i estalvi d’energia i aigua

1.
Centre alimentari amb plaques solars per autoconsum.
2.
Cogeneració amb aprofitament d’aigua calenta i vapor.
3.
Estació depuradora d’aigües residuals amb tecnologia d’ultrafiltració.
4.
Reutilització d’aigua regenerada per a neteja i manteniment d’instal·lacions i zones exteriors.
5.
Plaques solars a les granges, benzineres, centres distribució, etc.
6.
Reducció petjada de carboni.
7.
Substitució progressiva de vehicles gasoil a vehicles elèctrics (toros elevadors, etc.).

Apostem al màxim per l’autoconsum i l’energia fotovoltaica. Disposem de plaques solars a la majoria dels nostres centres productius, granges i benzineres.

Estació Depuradora d'Aigües Residuals Industrials (EDARi) Centre Alimentari

Vídeo de la nostra Estació Depuradora

Disposem d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrials (EDARi) d’última tecnologia configurada mitjançant Bioreactor de Membranes (MBR). Aquesta tecnologia suposa un avenç comparat amb els sistemes convencionals.

A bonÀrea reutilitzem el 20% de l’aigua per a reg i neteja de zones brutes. Amb aquesta depuradora i les futures inversions mediambientals, el Centre Alimentari reforça l’aposta de bonÀrea pel medi ambient i l’economia circular.