T'AJUDEM
Atenció al client i servei de compra guiada
Telèfon gratuït: 900 899 988
Suggeriments, observacions i reclamacions
compra@bonareaonline.com

Recomanem llegir la nostra Política de Privacitat abans de contactar amb nosaltres.

Tingues en compte que per la gestió de les peticions/consultes/reclamacions que facin referència a una de les botigues, estaciones de servei, dipòsits o altres centres de prestació de serveis dels nostres col·laboradors serà necessari facilitar les teves dades de contacte al col·laborador/responsable del negoci per tal de posar-vos en contacte amb la única finalitat de gestionar la petició i, si s’escau, prendre les mesures corresponents per satisfer les pretensions.
Garantia bonÀrea. Canvis i devolucions
Es poden fer devolucions o canvis de productes comprats a través de la botiga online a través de la botiga bonÀrea que té assignada cada comanda (veure l’albarà de compra) o contactar amb el Servei d’Atenció al Client si vols anar a una altra botiga bonÀrea. És necessari presentar l’albarà de compra per qualsevol devolució o canvi dins del termini establert en l’albarà.
Pujar