AVÍS LEGAL LEGAL

L'accés als serveis de CAG i a la informació relativa a qualsevol dels productes i dels serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s'ofereixen des del servei de CAG.

1.- Condicions d'utilització.
La finalitat de les pàgines web CAG és informar i comercialitzar els productes i serveis que el Grup Alimentari Guissona (CAG) ofereix. La relació de les societats que integren el Grup Alimentari Guissona (CAG) es troba en aquesta mateixa pàgina web en l'enllaç "Grup Alimentari Guissona".

2.-Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l'última actualització. CAG es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del servei des d'aleshores.

Els continguts del servei, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. CAG es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del servei de CAG quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l'accés d'una manera temporal o permanent.

3.-Propietat intel•lectual i industrial
Els serveis de CAG, les pàgines que comprenen i la informació, drets, els elements o continguts que s'hi contenen (bases de dades, programes informàtics, textos, imatges, dissenys, noms comercials, marques, signes distintius i logotips, etc.) pertanyen a Corporación Alimentaria Guissona S.A., a Agropecuaria de Guissona S.C.L. , a Caja Rural de Guissona S.C.C. i a la resta de societats que integren el Grup Alimentari Guissona.
Les societats es reserven el dret a introduir en qualsevol moment les modificacions que considerin oportunes en la seva website podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que presten.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l'autorització de CAG és una infracció sancionable en la legislació vigent.

4.- Usos prohibits i permesos
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius.
L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Això no obstant, a compte i risc de l'usuari, aquest podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de CAG. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CAG o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi CAG, establir enllaços, hipervincles o links, des de serveis o llocs web de tercers a pàgines web de CAG diferents de la pàgina principal del seu servei, accessible a l'adreça URL http://www.cag.es/, http://www.bonarea.com/, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de CAG o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

5.-Responsabilitat
La responsabilitat de la utilització de la informació de la web és de l'usuari. CAG es reserva el dret d'actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

CAG rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per l'entitat, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les nostres pàgines web.

CAG no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar de l'ús de versions de navegadors no actualitzades o del mal funcionament del navegador.

Pujar