Condicions

Legislació

Les condicions generals de la botiga online han estat elaborades de conformitat amb l'establert a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

Corporación Alimentaria Guissona S.A. no respondrà dels perjudicis que es puguin produir per causes de força major. S'entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
a) Qualsevol succés impossible de preveure o inevitable.
b) Errades en l'accés a les pàgines de la tenda online.
c) Errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica.
d) Danys produïts per tercers o atacs al servidor del port (virus) que no siguin imputables a Corporación Alimentaria Guissona SA ni a l'usuari.
e) Vagues o conflictes laborals o altres desacords socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Corporación Alimentaria Guissona S.A.