Page 2 - CC0622
P. 2

Consells per a la correcta


     conservació dels aliments,


     especialment a l’estiu!
     Amb l’arribada de les altes temperatures estiuenques és molt important recor-
     dar i tenir en compte una sèrie de consells bàsics que ens ajudaran a garantir
     una òptima conservació dels aliments, per tal que no perdin cap de les seves
     propietats i siguin aptes per al consum:


     Durant la compra          A l’hora de preparar
                       els aliments
     Realitzar la compra ordenada, deixant
     per a l'últim els productes refrigerats i Mantenir netes totes les superfícies i es- DE LA BOTIGA
     congelats.             tris de cuina, utilitzant-ne de diferents  A CASA
     Un cop a casa            per a la manipulació d’aliments crus i
                       d’aliments llestos per al consum.    El trajecte s’ha de
     La compra cal guardar-la en sentit                      fer sense perdre
     invers al que s’ha comprat: primer els  Es important rentar-se les mans abans
     congelats i refrigerats, i després la resta. i després de la manipulació de cada  temps, utilitzant
                       aliment i protegir bé qualsevol lesió que
     Les neveres han de tenir una tempera- ens afecti a les mans.        bosses isotèrmiques
     tura entre els 2 i 5 C i els congeladors no                 per a una millor
            ˚
     poden superar els -18 C. Recomanem  Utilitzem primer els aliments amb data
               ˚
     fer algun control per a comprovar-ho. de caducitat propera, així ens assegu- conservació dels
                       rem que no es facin malbé i al mateix  aliments frescos
     Fixem-nos bé en la informació de con- temps reduïm el malbaratament
                                             ong
                                               el
                                             ong
                                            i c i c i c
                                             ong
                                               el
                                                ats.
                                                ats.
                                                ats.
                                               el
     servació de les etiquetes, per tal d’em- alimentari.            i congelats.
     magatzemar els aliments de forma
     correcta i a la temperatura indicada. Intentem preparar els àpats amb la
                       mínima antelació possible. Quan això no
                                            1,
                                             7
                                             0 €/
                                                u.
     Evitar emmagatzemar dins la nevera  sigui possible, conservem-los a la nevera. 1,70 €/u.
                                            BOSSA ISOTÈRMICA
     aliments crus al costat d’aliments                      BO S S A IS O TÈRMIC A
                                            DE RÀFIA
     cuinats llestos per al consum.   Evitem descongelar aliments a tempera-
                       tura ambient, fem-ho sempre a la nevera.
                              Números premiats amb vals descompte


                s
                s
                s
                s
                s
                s
                s
                ort
                ort
                ort
                ort
                s
                s
                s
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
                s
                s
                s
                s
                s
                s
                s
                s
                ort
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                  eig
                ort
                ort
                ort
                ort
                ort
                ort
                ort
                ort
                ort
                  eig
                  eig
                ort
                ort
                ort
                ort
          e
          e
          e
          e
          e
          e
          e
          e
          e
          e
          e
           a.
          e
           a.
           a.
           a.
          e
          e
          e
          e
          e
       bonar
       bonarea.com/sorteig
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar e a. c om/ s ort eig
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
          e
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
       bonar
           a.
            c
            c
            c
            c
            c
            c
            c
            c
            c
            c
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
             om/
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
           a.
            c
            c
            c
            c
            c
           a.
           a.
            c
            c
            c
   1   2   3   4