Page 1 - AC0422
P. 1

i f  a i
               i f  a i
               i f  a i
               i f  a i
               i f  a i
               i f  a i
    #255
    ABRIL 2022


    Compromesos


    amb la sostenibilitat    A bonÀrea, des de la proximitat i amb estima per l’entorn,
    treballem amb un model d’economia circular per integrar la
    sostenibilitat a tots els nostres eixos d’actuació.
             Ja saps que la nostra proximitat entre        Com a tu, no ens agrada malgastar; per
             origen, elaboració i consumidor, permet        això potenciem l’autoconsum energètic
             un circuit curt dels aliments sense cap        i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
             intermediari. Això es tradueix en més         Cada dia intentem optimitzar, reaprofi-
             qualitat, frescor i millor preu, però també      tar recursos i ser més eficients.
             en la màxima sostenibilitat.


    Lluita contra el malbaratament                     Introduïm envasos ecoresponsables
    alimentari amb el “punt vermell”                    que continuaran garantint la seguretat i
    L'any 2021, entre tots, hem aconseguit que 4 milions          conservació dels aliments: amb materials
    de productes acabin a taula, evitant malbaratar
    2.000 tones d'aliments.                         compostables, amb menys plàstic, de
                                        plàstics reciclats i materials reciclables.
                                        També ajustem mides i gramatges dels
                                        envasos i estudiem alternatives als
                                        plàstics convencionals amb start-ups.
             Has vist moltes vegades a les botigues
             bonÀrea les caixes blanques reciclables i       Començarem a introduir diferents distin-
             reutilitzables amb els productes dins, el que     tius a l’interior de les botigues i als nostres
             no veuràs són els embalatges i etiquetes       productes perquè puguis tenir tota
             que permeten estalviar.                la informació dels envasos utilitzats.

             Tenir tota la logística integrada i treballar
             amb proximitat és molt eficient i encara ho       Queda molt camí
             podrà ser més perquè col·laborem en un
             projecte pioner per desenvolupar un nou         per recórrer però,
             camió de repartiment d’hidrogen.
                                           entre tots, ho
                                           aconseguirem
    Cada any la caixa blanca
    evita consumir:
    » 25.000 tones cartró,
    » 75 tones film           CAIXA BLANCA
    » 36 milions etiquetes adhesives.  REUTILITZABLE
                MÉS INFORMACIÓ
               I VIDEO EXPLICATIU
        www.bonarea.com/sostenible
   1   2   3   4   5   6