Page 8 - AC0322
P. 8

Anuncis breus                                     Compra-Vend a Agrà ria
     Disposem servei de venda Venc paraigües per recollir ametlles  Venc tremujes de prefabricat a Arbeca,  Venc tractor Case 255 amb suspensió;
      de clofoll d’ametlla. Topavi amb peladora, 2.100€. a 30€/u., totes a 20€/u. segadora Krone 3,6, grada discos Mar-
       Tel. 973 55 11 50  Tel. 648 827 953      Tel. 646 399 175      torell en v 32 plats plegables, sembra-
       (secció fruits secs)                            dora Sola, bota 3,5, tractor Case 190
                  Venc programa gestió que he realitzat  Venc bàscula MOR transportable,  vario, suspensió rodet cultivador de
    Es busquen habitatges (pisos  per a la meva explotació ramadera.  6v.12v., palots, animals, altres, 200€;  6,5 m. Tel. 650 399 570
     o cases) per llogar en un radi  Tel. 629 969 872  bomba a t.f.t, de 152l/min., 50atm.,
    de 25 km de Guissona per oferir            comandaments vies 50€; motor hi- Venc molí trifàsic per moldre farina,
     als treballadors de bonÀrea.  Venc tanc de llet Alfa Laval de 3.200  dràulic amb acoblaments, 70€; bom- porta 4 sedassos de diferents mesures,
      Interessats truqueu al litres amb rentat automàtic per cessa- ba centrífuga 48m³/h. amb suport i  300€ negociables.
     973 550 100 (extensió 7184). ment d'activitat. Tel. 686 364 770 acoblaments a estrenar, 600€; 24  Tel. 610 680 934 (Roser)
                               tubs alumini, 6m., 4” sortides asper-
                  Compro remolc ramader per a bestiar            600 237 108 (Robert)
    Venc embaladora New Holland  oví de 800 kilos, es precisa també ma- sors, nous, 3€/mt.; caldera gas Roca
    BB940, bales de 80x90, bon estat, per  terial de maneig ramader per bestiar  28.100 Kcal/h., a estrenar, 300€. Venc granja a la sortida autovia A2 –
    18.000€, zona Sanaüja.   oví.            Tel. 639 842 684 (migdia o tarda) Soses, amb capacitat per a 120 vedells
    Tel. 649 360 197.     Tel. 687 432 748 (Paco)  Compro tractor John Deere 80cv, DT,  amb opció a ampliar, 1 ha. de terreny.

    Venc Toyota Avensis, de 150 cv.,  Compro, de particular a particular,  remolc 9T documentat, cultivador,  Tel. 606 966 392
    200.000 km., molt bon estat, amb  vehícle o Suv de pocs kilòmetres, seri- sembradora 3m, tot 22.500 €; a part  Venc generador corrent a la presa de
    distintiu ambiental. Tel. 690 839 954  ositat. Tel. 653 917 740 adobadora 500kg, bota 500 l, sub- força del tractor, de 10cv. potència;
                               solador 3p, calaix, molí pinso tractor,
    Llogo magatzem de 600 m²  Jove caçador compraria escopetes  rampill ferro 6 solcs, curra 2,2m., a 500  casa a Soses, de 3 hab., amb AC, cale-
                                             facció i magatzem de 70m².
    (40x15x6), zona Torre-serona (Se- d'un jubilat de la caça, màxima forma- €/ eina. Tel. 650 518 688
    grià), a 2 Km de A2 (sortida 463), fins  litat. Tel. 639 447 708 Tel. 677 344 755

    ara era magatzem agrícola però amb          Venc rotlles paper per a arrancada po- Venc remolc plataforma de 3.500 kg.
    diferents possibilitats, tanca al perí- Venc per no poder atendre adobadora  llets i carro per escampar pinso. Tel. 669 957 442

    metre de la finca, porta davantera su- Vicon 750 Kg, remolc 2 eixos Estadilla  Tel. 629 774 851 (Eduard)

    ficient per entrar maquinària gran (5.8  Caebollero, tractor John Deere 2040   Venc pis a 20km. de Guissona, 70m²,
    x 5), disponibilitat immediata. com nou tot en regla, grada 20 discos,  Venc cornadís per a vaques amb ba- cuina, bany, 3 hab., sala menjador i
    Tel. 636 575 796.     rodes centrals MAC, rodet cultivador  nyes marca Suedois Monotube, 6  terrassa, moblat, i una botiga o par-

                  Mur de 2,4 m., vis sens fi de 6-9 m. va  places/5m., ha servit 3 anys; abeura- king de 20m², a Agramunt.
    Compro tractor Massey Ferguson 390,  amb oli tractor o motor elèctric, sub- dor marca Prebac 190R/190l., pastor  Tel. 609 246 836
        entre pagesos.   solador 5 pues amb ruello claus nou,  elèctric marca Cerko 4.
       Tel. 973 347 278 (nits) bisolc Baches del núm 5 hidràulic,  Tel. 690 798 555. Venc parcel·la terreny amb 2 naus amb
                  sembradora Alpuema 19 relles rascle          capacitat de 160 vedells, disposa de
    Venc, per cessament activitat, ca- molles, 2 rascles o taulons, bisolc Bac- Venc màquina plantar hortalises au- pou legalitzat i 2 sitges, en condicions
    mió gàbia amb rampa hidràulica de  hes del núm 2, subsolador 3 pues, ven- topropulsada amb motor gasolina,  per poder entrar vedells, tenen drets
    5.200kg de PMA, marca Iveco Daily  tadora antiga, 1ª sembradora Lamusa  capacitat per a 14 safates, molt bon  de Pac a negociar, ubicació a Épila
    50C150, 27.000km, any 2017. rodes de ferro, tot sempre a cobert,  estat i ben cuidada. Tel. 692 619 551 (Zaragoza).
    Tel. 639 384 579 - 696 663 771 como nou, zona Huesca.              Tel. 636 021 430
                  Tel. 669 100 993      Venc picadora de palla Tatoma D225,
    Venc, per jubilació, totes les eines de        especial per a ús agrícola i sola per a  Llogo granges de vedells a Vallfogona
    paleta, puntals, bastides, lásers i mà- Llogolocal comercial en Guissona de  palla seca, perfecte estat conservació  de Balaguer de 500 places de ma-
    quines diversess.        120 m², C/ Bonaigua 4. i funcionament, 4.500€, es pot provar.  mons i 500 places d'engreix.
    Tel. 653 917 740         Tel. 609 673 819  Tel. 609 642 659      Tel. 606 338 719 – 646 404 469


          Climatologia                           Servei Meteorolò gic de Nial (Guissona, La Segarra)


                 mitjana mensual 2022     mitjana mensual 2021     mitjana mensual 2017-21
    Die s de pluj a (+5 litre s): Histò ric 12 meso s i mes actual Mà xime s i Mínime s: Histò ric 12 meso s i mes actual
    2021 - Febrer: 13 (7 l.) / 23 (9 l.). Març: 9 (9,6l.). Abril: 12 (6 l.) / 27 (7 l.) / 30  2021 - Febrer: 19,20 (18°) / 11 (0,5°). Març: 31 (24°) / 20,21 (-2,8°). Abril: 2
    (9 l.) . Maig: 1 (27 l.). Juny: 2 (12 l.) / 18 (17,5 l.) / 21 (18 l.). Juliol: 12 (6,9 l.).  (26°) / 18 (-0,2°). Maig: 31 (33°) / 2 (4°). Juny: 15 (36,2°) / 2 (10,2°). Juliol:
    Agost: Inapreciable. Setembre: 3 (5 l.) / 10 (6 l.) / 15 (7 l.) / 19 (5 l.). Octubre:  22, 23 (37,1°) / 14 (10,6°). Agost: 15 (40,9°) / 7 (11,8°). Setembre: 7 (34,3°)
    4 (8,6 l.). Novembre: 24 (35,6 l.) / 25 (23 l.). Desembre: Inapreciable. / 19 (10°). Octubre: 4 (27,2°) / 25 (2,8°). Novembre: 1 (21,1°) / 7 (-1,6°).
    2022 - Gener: Inapreciable. Febrer: Inapreciable.   Desembre: 30 (18°) 17 (-4,2°). 2022 - Gener: 5 (14,5°) 16 (-4,4°). Febrer: 19
                               (21°) 19 (0°).


             i
              a
        uviometr
                                  Temperatures mitjanes
      Pluviometria                      Temperatures mitjanes
      Pl
    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                          2
    Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D Mes G  F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8