Page 8 - AC0222
P. 8

Anuncis breus
                                               Compra-Venda Agrària


     Disposem servei de venda  Llogo finques agrícoles per a futurs  Venc casa a Vilanova de l’Aguda,  Venc caldera gas atmosfèrica
      de clofoll d’ametlla.  parcs solars, a partir de 2ha. zona  per entrar a viure, amb 2 hab., cuina,  Roca 28.100 Kcal/h., a estrenar,
       Tel. 973 55 11 50  Catalunya i Aragó, serietat i solvèn- menjador i bany en una planta, al- 300€; bomba aigua centrífuga
       (secció fruits secs) cia. Tel. 635 601 831   tres plantes amb potencial a refor- Caprari 48m³/h., amb acobla-
                               mar. Tel.646 640 564    ments. A estrenar. 600€; 24 tubs
    Es busquen habitatges (pisos  Venc picadora John Deere 7400           alumini de 6m, de 4” amb sorti-
     o cases) per llogar en un radi  autopropulsada, molt bon estat;  Compro tractor d'uns 75cv., amb arc  des per a aspersors, nous, a 3€/m.
    de 25 km de Guissona per oferir  Venc vaques frisones.  de seguretat homologat i plegable.  Tel. 639 842 684
     als treballadors de bonÀrea.  Tel. 699 977 535.  Tel.608 676 983
      Interessats truqueu al                            Venc plataforma elevadora nova de ti-
     973 550 100 (extensió 7184). Venc finca de 2,5ha. a Alcarràs, amb  Venc closca de nou per a bio- sora autopropulsada tot terreny dièsel,
                  granges per a 600 vedells i amb  massa, calefaccions, granges etc.   marca Argilés model ACX-12 metres,
                  projectes per a 200 més, explota- Tel. 659 081 706  tracció 4x4, 4 rodes direccionals, alça-
    Venc, per jubilació, remolc de 2.5m  ció amb drets, amb serveis (aigua
    x4m, cuba 1.000 l., màquina sul- potable, aigua reg, llum, a 500m.  Llogo casa a Carbasí, amb pati i  da treball 12 m., control inclinació amb
    fatar 1.000 l., 2 planets amb 11 re- autovia). Tel. 609 270 881 hort, 400€. Tel. 93 869 82 89 –  pantalla digital i avisador acústic quan
                                             se supera els 3 i parada de la pujada als
                                                 o
    lles cadascun, fresadora tractor,               659 335 287.    5 , sistema baixada emergència elèc-
                                             o
    màquina tallar branques, màquina  Venc finca, molt barata, de 205 ha.      tric, panell control mòbil, anelles per a
    de podar i tractor Massey Ferguson  de secà, amb possibilitat de plaques  Drets i hectàrees PAC.  remolcar, bateria 12v 95A i alternador
    amb pala carregadora, bons preus.   solars i de granges amb aigua de  Tel. 629 787 778 12V 50A, 2 extensions 1 m., una davant
    Tel. 664 775 691      boca. Tel.606 199 342.   Compro finca de regadiu a l'Urgell o  i una altra darrere, fabricada el 2010,
    Venc paraigües per recollir amet- Compro refinador amb rodes per  Pla d’Urgell. Tel. 616 077 258 gran descompte, fotos i característiques
                                             per whatsapp. Tel. 609 841 314
    lles Topavi, amb peladora, 2.200€.  portar tractor. Tel. 699 517 323
    Tel. 648 827 953                   Venc 50 ovelles lacones amb cries,  Venc calderes d'aire calent per biomas-
                  Venc, per jubilació, embalaora de  zona Arbeca. Tel. 610 430 359 (Vi- sa. 450.000 Kcal., marques Tomas i
    Compro, de pagès a pagès, trac- bala petita de corda, marca Batlle  cente) Tavares. Tel. 617 488 455
    tor Fiat o Ford de 80 a 100cv.   i amb documentació, zona Osca.
    Tel. 639 447 708      Tel. 660 831 935      Venc casa a zona amb arbres i bo- Venc, per jubilació, ramat 500 ovelles ri-
                                     2
                               nes vistes, 500m , 2 plantes, apte  polleses i xisqueta, amb opció de com-
    Llogo casa a 21 Km de Guisso- Venc recol·lectora JD970, 4,80m,  també per a negocis tipus casa  pra del corral. Tel. 691 860 642
    na (Agramunt) amb 66m útils,  bon estat. Tel.629 969 872 rural, colònies, etc., i amb 6.000
              2
                                2
    xemeneia, bany complet i clima-            m addicionals, amb tots els ser- Venc cable elèctric alumini de 200
                2
    tització, opció de pati 200 m .   Compro embaladora de bala rodo- veis (llum, aigua, calefacció, etc.).  mm, 7 rotlles de 170 m. llarg cada un,
    Tel. 625 777 076      na, bon estat, mida de les bales de  Tel. 653 137 352 – 648 403 482 1.000 €. Tel. 618 832 387
                  120x140. Tel. 687 432 748 (Paco)
    Venc per jubilació màquina             Venc, per tancament, granja sitja de  Venc finca 5ha de cereal i bosc, zona
    recol·lectora marca Poli per podar i  Disposo d'hectàrees PAC; compro  16 i 14.000 kg de xapa galvanitza- Ventall, bon preu. Tel. 699 930 467
    recollir fruita; subsolador de 5 pues  drets PAC. Tel. 626 220 852 da, màquina calefacció Turbocalor
    marca Jimpa; grup electrogen Hon-           d'aire calent 2 sortides i 100.000  Venc recolectora cereals New Ho-
    da. Tel. 973 308 378 / 699 550 612 Venc, per jubilació, instal·lació com- kcal/h, 38 tremuges Rotecna de  lland 8055, de 4,70m., perfecte estat
                  pleta per a granja de pollastres Cho- plàstic, 38 abeuradors cassola de  i bon preu, per cessament activitat.
    Venc, per jubilació, encebador per  reTime, sitges metàl·liques pinso de  paret inox, 9 línies alimentació Ticsa.   Tel. 670 352 609
    a 5.000 places amb 1.100 mares i  16 i 12 Tm., extractors 36m , picadora  Tel. 649 436 708
                          3
    5.000 "lechoneras" ( barat) i una  palla marca J. Mª Castro (Binèfar),     Venc embaladora bales petites de fil-
    altra finca de 65 ha. de secà amb  grup electrogen Himoinsa, etc.  Venc casa a la Serranía de Cuenca.  ferro J. Batlle super 160, molt bon estat.
    aigua. Tel. 606 199 342.  Tel. 629 361 458.     Tel. 680 752 014      Tel. 619 332 291
        Climatologia                              Servei Meteorològic de Nial (Guissona, La Segarra)


                mitjana mensual 2022      mitjana mensual 2021     mitjana mensual 2017-21

    Dies de pluja (+5 litres): Històric 12 mesos i mes actual Màximes i Mínimes: Històric 12 mesos i mes actual
    2021 - Gener: 22 (6,2 l.) / 24 (5 l.). Febrer: 13 (7 l.) / 23 (9 l.).  2021 - Gener: 30 (17°) / 12, 13 (-8°). Febrer: 19,20 (18°) / 11 (0,5°). Març: 31
    Març: 9 (9,6 l.). Abril: 12 (6 l.) / 27 (7 l.) / 30 (9 l.) . Maig: 1   (24°) / 20,21 (-2,8°). Abril: 2 (26°) / 18 (-0,2°). Maig: 31 (33°) / 2 (4°). Juny:
    (27 l.). Juny: 2 (12 l.) / 18 (17,5 l.) / 21 (18 l.). Juliol: 12 (6,9 l.). Agost:  15 (36,2°) / 2 (10,2°). Juliol: 22, 23 (37,1°) / 14 (10,6°). Agost: 15 (40,9°)
    Inapreciable. Setembre: 3 (5 l.) / 10 (6 l.) / 15 (7 l.) / 19 (5 l.). Octubre:  / 7 (11,8°). Setembre: 7 (34,3°) / 19 (10°). Octubre: 4 (27,2°) / 25 (2,8°).
    4 (8,6 l.). Novembre: 24 (35,6 l.) / 25 (23 l.).  Desembre: Inapreciable.  Novembre: 1 (21,1°) / 7 (-1,6°). Desembre: 30 (18°) 17 (-4,2°). 2022 - Gener:
    2022 - Gener: Inapreciable.              5 (14,5°) 16 (-4,4°).


          Pluviometria                     Temperatures mitjanes

    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                           2
    Mes G F  M  A  M  J  JL A  S  O  N  D  Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8