Page 8 - AC0122
P. 8

Anuncis breus
                                               Compra-Venda Agrària


     Disposem servei de venda  Venc motocultor Agria de 2 rodes amb  Venc màquina recollir fruita de cin- Venc caldera gas atmosfèrica Roca
      de clofoll d’ametlla.  fresadora i remolc 21 cv., molt bon es- tes, marca Fruitar, amb carro per a 20  28.100 Kcal/h.,,a estrenar, 300€; bom-
       Tel. 973 55 11 50  tat; tractor Same fruiter 70 cv. tracció  palots, amb 2 marxes, hidrostàtica,  ba aigua centrífuga Caprari 48m³/h.,
       (secció fruits secs) simple, amb cabina i papers, la cabina  funciona bé, 10.000€; compressor  amb acoblaments. a estrenar. 600€;
                  no està als papers, molt bon estat.  poda amb dipòsit aire de 250l., per a  24 tubs alumini de 6m, de 4” amb
    Es busquen habitatges (pisos  Tel. 661 919 516.   unes 8 tisores, 450€; xerrac pneumà- sortides per a aspersors, nous, a 3€/m.
     o cases) per llogar en un radi            tic per a poda amb compressor, 200€.  Tel. 639 842 684
    de 25 km de Guissona per oferir  Venc remolc unifeed marca Tatoma  Tel. 699 695 711
     als treballadors de bonÀrea.  de 10m. amb desensitjadora. Venc finca 5ha de cereal i bosc, zona  Venc plataforma elevadora nova de ti-
      Interessats truqueu al  Tel. 669 272 394     Ventall, bon preu. Tel. 699 930 467 sora autopropulsada tot terreny dièsel,
     973 550 100 (extensió 7184). Venc vis sens fi de 6m que funciona        marca Argilés model ACX-12 metres,
                  amb la presa força, zona St. Guim de  Venc atomitzadora Makita de 2.000l.,  tracció 4x4, 4 rodes direccionals, alça-
    Venc atomitzador 2.000 l, 3 línies de  Freixenet. Tel. 973 556 230 molt bon estat bomba (Comet) amb  da treball 12 m., control inclinació amb
    broquet, ventilador de 1.000 cm de di-        ITeaf fins al 2024, amb matrícula.  pantalla digital i avisador acústic quan
    àmetre, bomba de 180 l/min, ordinador  Venc per jubilació excel·lents finques de  Tel. 666 745 198 se supera els 3º i parada de la pujada
    Wuatic. Tel. 609 348 238  regadiu a Huesca i Zaragoza, més una         als 5º, sistema baixada emergència
                  finca d'esbarjo amb casa, magatzem,  Venc telescòpica Bobcat model TL- elèctric, panell control mòbil, anelles
    Venc 50 ovelles lacones amb críes, zona  llum i aigua, prop de Huesca amb bon  470, 5.100 hores, molt ben cuidada,
    Arbeca. Tel. 610 430 359  preu. Tel. 606 199 342   amb pala per a 2000 kg de capaci- per a remolcar, bateria 12v 95A i alter-
                               tat i pues seminoves, 33.000€ amb  nador 12V 50A, 2 extensions 1 m., una
    Llogo hectàrees per a purins, zona  Venc granja avícola para 30.000 po- todo inclòs, zona Monzón (Huesca).  davant i una altra darrere, fabricada el
    Nord comarca de la Noguera.  llastres, de 180 x 12m (2.150m²), zona  Tel. 681 025 143 – 660 170 977 2010, gran descompte, fotos i caracte-
    Tel. 639 026 960      Omells de Na Gaia (Urgell-Lleida),          rístiques per whatsapp. Tel. 609 841 314
                  granja en activitat, tots els permi- Venc por jubilació sulfatadora de 600l.
    Venc per jubilació cuba purí sense do- sos al dia, ventilació forçada, venti- de 12m. ample i amb revisió fins 2022,  Venc calderes d'aire calent per biomas-
    cumentació, de 8.000 litres amb rodes  ladors trifàsics gran cabal, finestres  amb papers; sulfatadores de 300l.,  sa. 450.000 Kcal., marques Tomas i
    tàndem, 3.500 €.     automàtiques, ordenador Avibox, braç sota arbres; relles de 2 pales i sub- Tavares. Tel. 617 488 455
    Tel. 639 447 708 (migdia o nits) menjadora automàtica, abeuradors  solador a reus de 2 pals, marca Vila;
                  tetines Plasson, calefacció propà. La  adobadora Vicon amb alces de 700 kg,;  Venc per jubilació ramat 500 ovelles ri-
    Busco per aplicar a les meves terres  finca, de 11.196 m², conté la granja, 2  sembradora Solà de 3m. Tot bon estat.  polleses i xisqueta, amb opció de com-
    fem de vaca, vedells o aus, cedeixo les  tallers mecànics i una nau de 500m².  Tel. 616 640 603.  pra del corral. Tel. 691 860 642
    terres o compenso econòmicament.  Tel. 629 150 272.
    Tel. 627 036 611                   Venc remolc 9.000 kg. amb papers,  Venc cable elèctric alumini de 200
                  Es ven tanc de llet Alfa Laval de 3.200  4.000€; sulfatadora Sep de 1.200  mm, 7 rotlles de 170 m. llarg cada un,
    Compro, de particular a particular,  litres con rentat automàtic por cessa- l., sense papers, 600€; Sulfatadora
    tractor Massey Ferguson de 70 a 100  ment d'activitat. Tel. 686 364 770 J.Ballesté de 600l., sense papers, 300€.  1.000 €. Tel. 618 832 387
    cavalls. Tel. 973 347 278               Tel. 629 879 325      Venc casa a la Serranía de Cuenca. Tel.
                  Venc remolc unifeed marca Tato-
       Drets i hectàrees PAC.  ma de 10m amb desensitjadora. Tel.  Venc per jubilació i molt bé de preu  680 752 014
        Tel. 629 787 778  669272394         un subsolador 4 relles, màquina her-
                               bicida 200 litres i cultivador 9 relles.  Venc recolectora cereals New Ho-
    Venc elevador hidràulic (toro) Venc tubs d’acer inoxidable per a xeme- Tel. 606 616 131 lland 8055, de 4,70m., perfecte estat
    amb electroselector Niubó, poc ús,  neia d’1 m. de llarg i 15 cm. de diàmetre  i bon preu por cessament activitat.
    500€; motor hidràulic amb acobla- a 8€ unitat. Tel. 609 730 703 Venc 3 calefactors Muntersga 95; 1.400  Tel. 670 352 609
    ments, 70€; bomba aigua a presa           metres lineals cable elèctric alumini
    força tractor de 152 l/min. De 50  Venc curra ferro de 2,05m i sub- repartits en 8 fardells de 1,5cm. gruix;  Venc embaladora bales petites de fil-
    atm. i comandaments vies, 50€.  solador de 3 pues, bons preus.  Karcher monofàssica de 220 i 140 bars.  ferro J. Batlle super 160, molt bon estat.
    Tel. 639 842 684      Tel. 607 889 996      Tel. 618 832 387      Tel. 619 332 291

        Climatologia                              Servei Meteorològic de Nial (Guissona, La Segarra)


                mitjana mensual 2021      mitjana mensual 2020     mitjana mensual 2016-20

    Dies de pluja (+5 litres): Històric 12 mesos i mes actual Màximes i Mínimes: Històric 12 mesos i mes actual
    2020 - Desembre: 8 (5 l.). 2021 - Gener: 22 (6,2 l.) / 24 (5 l.). Febrer: 13  2020 - Desembre: 13, 15 (14,5°) 27 (-3,2°). 2021 - Gener: 30 (17°) / 12, 13
    (7 l.) / 23 (9 l.). Març: 9 (9,6 l.). Abril: 12 (6 l.) / 27 (7 l.) / 30 (9 l.) . Maig: 1   (-8°). Febrer: 19,20 (18°) / 11 (0,5°). Març: 31 (24°) / 20,21 (-2,8°). Abril: 2
    (27 l.). Juny: 2 (12 l.) / 18 (17,5 l.) / 21 (18 l.). Juliol: 12 (6,9 l.). Agost:  (26°) / 18 (-0,2°). Maig: 31 (33°) / 2 (4°). Juny: 15 (36,2°) / 2 (10,2°). Juliol:
    Inapreciable. Setembre: 3 (5 l.) / 10 (6 l.) / 15 (7 l.) / 19 (5 l.). Octubre: 4 (8,6  22, 23 (37,1°) / 14 (10,6°). Agost: 15 (40,9°) / 7 (11,8°). Setembre: 7 (34,3°)
    l.). Novembre: 24 (35,6 l.) / 25 (23 l.). Desembre: Inapreciable.  / 19 (10°). Octubre: 4 (27,2°) / 25 (2,8°). Novembre: 1 (21,1°) / 7 (-1,6°).
                               Desembre: 30 (18°) 17 (-4,2°).


          Pluviometria                     Temperatures mitjanes

    140                          28
    130                          26
    120                          24
    110                          22
    100                          20
    90                           18
    80                           16
    70                           14
    60                           12
    50                           10
    40                           8
    30                           6
    20                           4
     10                           2
    Mes G F  M  A  M  J  JL A  S  O  N  D  Mes G F  M  A  M  J  JL  A  S  O  N  D
   3   4   5   6   7   8