Page 2 - AC0321
P. 2

bonÀrea, “DIRECTE DEL CAMP"    El “Directe del camp”, a bonÀrea, és l’explicació l’elaboració dels pinsos, fins a la cria i engreix de les aus i
    resumida de tot el nostre model gestionat en el bestiar per part dels nostres ramaders, passant per tot
    economia circular.                  el procés d’elaboració i acabant amb la venda directa a les
    En aquest sentit ho hem volgut acreditar a través d’un  botigues bonÀrea, tot sense intermediaris.
    exigent protocol certificat per AENOR i que cobreix
    tot el cicle productiu: des de les matèries primeres i                   EL “DIRECTE DEL CAMP” SIGNIFICA TAMBÉ:       Qualitat/seguretat       Salut i proximitat       mostres, acrediten que la nostra
       A bonÀrea produïm els aliments La frescor dels nostres productes competència és, de mitjana, un
       que venem, per això podem és màxima, donada la mínima 41,5% més cara.
       controlar i assegurar el seu origen, distància entre el ramader, el
       la seva qualitat i garantir la nostre centre alimentari i les Quan llegeixis “Directe del camp”,
       seguretat alimentària.     botigues que compten amb servei pensa en tot allò que bonÀrea
                       diari de reposició de productes. t’ofereix: aliments de qualitat i
       Sostenibilitat                         proximitat, segurs, saludables,
       Reduïm distàncies, evitem trans- Estalvi            sostenibles i al millor preu.
       ports innecessaris i intermedia- Omplir el cistell dels productes
       ris de tot tipus, també estalviem més consumits pels nostres
       energia i fem tots els processos clients a bonÀrea els ajudarà a
       amb la màxima eficiència possible estalviar. Els Estudis de Mercat
       fins arribar directament a la teva realitzats cada setmana durant
       llar.              el 2020, amb més de 300.000                  a bonÀrea tot comença al camp


                     i acaba a les teves mans
   1   2   3   4   5   6   7