Page 1 - CC0720
P. 1

informatiu               JULIOL 2020
                        #234


    Arriba l’estiu
    Arriba la calor i, a poc a poc, tornem a gaudir dels carrers, dels   » Cal utilitzar el gel hidroalcohòlic desinfectant,
    bars i restaurants, ens retrobem amb la família i els amics,  a disposició dels clients a l’entrada de cada botiga.
    aprofitem per redescobrir l’oferta cultural i lúdica de la ciutat   » Un cop finalitzada la compra, el pagament es realitzarà
    o ens refresquem amb un bany al mar. En definitiva, tornem  preferiblement amb targeta per evitar el contacte
    a recuperar certa normalitat a les nostres vides.     directe amb el personal de la botiga.

    A bonÀrea no ens hem aturat mai, compromesos amb     » També pots comprar a la tenda online, bonarea.com,
    garantir que els productes d’alimentació arribin a la població  on tens tres sistemes d’entrega/recollida de la teva
    durant l’estat d’alarma, però ara adaptem les nostres  comanda online (a la pròpia botiga, al box o amb
    botigues a la “nova normalitat”.             entrega a domicili amb noves franges horàries).
      » Els horaris d’obertura de cada establiment ja són  Per la nostra part, des de bonÀrea seguim les indicacions
      els de sempre, es poden consultar al localitzador de  sanitàries: s’ha intensificat la neteja i desinfecció de les
      botigues del nostre web bonarea.com.        nostres botigues i dels elements comuns com cistells,
      » Recordem l'obligació de dur mascaretes a l’interior  carros, mobles caixa, taquilles, etc., fem ús de mampares
      de les botigues i, preferiblement, també guants.  protectores, obrim caixes per evitar cues excessives i donem
                               prioritat de compra i pagament als col·lectius de risc, com
      » No hi ha establert un aforament limitat, però és
      imprescindible evitar les aglomeracions per intentar  persones d’avançada edat o dones embarassades.
      garantir una distància de seguretat.        Gràcies per respectar les indicacions quan ens visites, sense
                               la teva col·laboració no seria possible.

                               Entre tots ho estem aconseguint!                        DOBLEM L'IMPORT


                        La teva donació val per 2:
                        des de bonÀreaAGRUPA donarem
                        l’equivalent al total recaptat

                       Més informació a bonarea.com/solidaria
   1   2   3   4