Cronologia

1975
Producció d’elaborats carnis en una nova fàbrica a Guissona.
1978
Fàbrica de pinsos a Lleida. Escorxador galls dindi a Guissona. Sala d’incubació a Verdú.
1979
Producció de guatlles, junt amb el seu escorxador.
1981
Nova línia de sacrifici de porcí. S’arriba als 1.000 treballadors.
1984
25 Aniversari
1986
Ampliació planta d’elaborats a Guissona.
1990
Nova línia d’especejament de porcs. S’inicia el servei de carburants.
Fitxes tècniques i fitxes dades seguretat (fitos, biocides, etc.)