Cronologia

1959
Es celebra l’Assemblea constituent d’Agropecuària de Guissona i es designa la primera Junta Rectora, el primer secretari de la qual va ser Jaume Alsina Calvet.
1962
Fàbrica de pinsos i oficines a Guissona.
1963
Constitució de la Caixa Rural Ntra. Sra. del Claustre de Guissona (actualment CaixaGuissona).
1964
Comercialització d’ous, porcs i pollastres.
1965
Servei de pinsos a granel, subministrament de material ramader, servei tècnic per al bestiar i adobs per al camp.
Fitxes tècniques i fitxes dades seguretat (fitos, biocides, etc.)