Petició Targeta Client bonÀrea

Dades del Titular
DNI o CIF * Nom *
1er Cognom * 2n Cognom *
Estat Civil *      Falta Contestar      Solter      Casat      Vidu      Separat
Adreça * Número * Pis
Població *
Provincia * Codi Postal *
Data de Naixement (dd/mm/aaaa) * Telèfon fixe Telèfon Mòbil
E-mail *
Sexe * Nº de membres unitat familiar * Altres targeta que té:
Falta contestar
Home
Dona
Visa
Targeta 6000
És obligatori disposar d'alguna d'aquestes targetes
Professió (si el sol·licitant de la targeta no treballa, indicar en aquesta casella les dades professionals de la seva parella) *
Nom de l'empresa *
Activitat de l'empresa *
Població de l'empresa * Telèfon de l'empresa *
Antiguetat en l'empresa * Situació laboral *  

Falta contestar
Fixe
Temporal

Autònom/Empresari
Pensionista
Altres
Ingressos nets mensuals (Unitat familiar) *
Falta contestar Menys de 600 € De 600 a 900 €
De 900 a 1.500 € De 1.500 a 2.500 € Més de 2.500 €
Domiciliació bancària  
Nom * Banc / Caixa *
1er Cognom * Adreça Banc / Caixa
2n Cognom * Població Banc / Caixa *
Tipus de compte *
Falta contestar
Compte Corrent
Llibreta d'estalvi
Entitat *    Oficina *    DC *    Compte *
Sol·licitud targeta adicional
Nom del sol·licitant
1er Cognom 2n Cognom
DNI o NIF Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Sexe Parentesc
Falta contestar
Home
Dona

Falta contestar
Fill/a
Pare/mare
Parella
Altre
Apoderat Societat
Empleat SocietatInformació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
Finalitat del tractament Tramitació de la targeta client bonÀrea i gestió de les accions que es realitzin amb la mateixa
Legitimació del tractament Consentiment de l'interessat i relació contractual.
Destinataris de cessions o transferències Empresses de bonÀrea Agrupa.
Les dades no seran transferides a tercers països.
Drets de les persones interessades Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en l'enllaç de l'apartat "informació addicional".
Procedència de les dades Facilitades pel propi interessat.
Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Privacitat a:
https://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy